INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA

  • Print

Na osnovu člana 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama, „ Operator –Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo, objavljuje Informaciju da u skladu sa članom 23. tačka b) Zakona o javnim nabavkama provodi pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci dodatne usluge projektovanja za radove prve faze sanacije Terminala n/d Živinice u skladu sa osnovnim ugovorom broj: 04-7-157-27/15.