NTF Ploče

NTF Ploče

  Terminal tekućih tereta NTF-a d.o.o. Ploče nalazi se u Slobodnoj zoni luke...

Terminal Blažuj

Terminal Blažuj

Terminal Blažuj, skladišno-distributivni centar za tečna goriva i ukapljeni naftni plin,...

Podružnica Mostar

Podružnica Mostar

U industrijskom dijelu grada Mostara, u blizini cestovnog pravca prema Metkoviću,...

Podružnica Bihać

Podružnica Bihać

U podružnici Bihać se nalazi skladište naftnih derivata – skladišni centar za rezerve tekućih...

Terminal Živinice

Terminal Živinice

U Živinicama kod Tuzle, uz prometnicu Tuzla – Sarajevo, nalazi se skladište naftnih...

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA

Na osnovu člana 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama, „ Operator –Terminali Federacije“...

 • NTF Ploče

  NTF Ploče

 • Terminal Blažuj

  Terminal Blažuj

 • Podružnica Mostar

  Podružnica Mostar

 • Podružnica Bihać

  Podružnica Bihać

 • Terminal Živinice

  Terminal Živinice

 • INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA

Operator - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo

Osnivanje Društva

- Odlukom Vlade FBiH, broj 599/03 od 23. oktobra 2003. godine osnovano je Privredno društvo za skladištenje tečnih goriva „Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo.

- Temeljem Zakona o naftnim derivatima u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je usvojen na sjednici Predstavničkog doma od 06.05.2014 i sjednici Doma Naroda Parlamenta FBiH od 05.06.2014. godine i objavljen u Službenim novinama br. 52/14, član 41. i koji je stupio na snagu dana 10.7.2014. godine, osnovan je Operator rezervi naftnih derivata, koji posluje pod nazivom „Operator – Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo.

Ovim Zakonom je propisana djelatnost, kapital, vlasništvo, ovlaštenja, organi, finansijski plan i druga značajna pitanja za rad Operatora.

Prijelaznim i završnim odredbama Zakona, odnosno, njegovim stupanjem na snagu, Operator preuzima sva prava i obaveze, uključujući sve zaposlenike i imovinu „Terminali Federacije“d.o.o. Sarajevo.

 

Sjedište Društva

Sjedištva Društva je u Sarajevu, Ulica Mustajbega Fadilapašića 1.

 

Djelatnost Društva

Prema Zakonu o naftnim derivatima, članak 45., djelatnosti Operatora, između ostalih, su:

-trgovina na veliko tekućim gorivima i srodnim proizvodima,

-skladištenje naftnih derivata,

-stavljanje rezervi naftnih derivata na tržište u slučaju poremećaja snabdijevanja,

-organizacija, nadzor i upravljanje količinama i kvalitetom rezervi naftnih derivata,

-prikupljanje i obrada podataka o stanju i prometu operativnih zaliha naftnih derivata i rezervi naftnih derivata,

-suradnja sa ministarstvima i nadležnim inspekcijama u skladu sa posebnim propisima,

-suradnja sa domaćim i inozemnim energetskim tijelima i/ili subjektima i

-osiguranje tehničko-tehnološke ispravnosti postrojenja i skladišta za skladištenje naftnih derivata.

 

Temeljni kapital

Osnivački kapital je 50.000,00 KM.

 

Upravljanje

Organi upravljanja Privrednog društva su:

 • Skupština
 • Nadzorni odbor
 • Uprava - Generalni direktor i Izvršni direktori